Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Rajkowski over het bericht over ‘Commercieel softwarebedrijf schendt jarenlang de privacy van tienduizenden patiënten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Rajkowski over het bericht over ‘Commercieel softwarebedrijf schendt jarenlang de privacy van tienduizenden patiënten"

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht over ‘Commercieel softwarebedrijf schendt jarenlang de privacy van tienduizenden patiënten’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid