Schriftelijke vragen : Het artikel 'Op de banenmarkt van Schiphol voelen werkzoekenden zich ‘heel speciaal’ – mits ze uit Nederland komen'

Download

Indieners

 • Gericht aan
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gericht aan
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Medeindiener
  Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Raoul Boucke, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts, Podt en Boucke over het artikel 'Op de banenmarkt van Schiphol voelen werkzoekenden zich ‘heel speciaal’ – mits ze uit Nederland komen'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Naar boven