Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Mohandis over de gezinshuizen in de jeugdzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gezinshuizen in de jeugdzorg

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid