Schriftelijke vragen : Het bericht 'Vluchteling mag wél in vliegherrie'

Download

Indieners

 • Gericht aan
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Gericht aan
  H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Indiener
  R.M. Boucke, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  F. Boulakjar, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Boucke, Boulakjar en Podt over het bericht ‘Vluchteling mag wel in herrie’

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Boucke, Boulakjar en Podt over het bericht ‘Vluchteling mag wel in herrie’

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat