Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ceder, Kuiken en Den Haan over problemen met het notariaat op Saba en Sint Eustatius

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Problemen met het notariaat op Saba en Sint Eustatius

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid
Naar boven