Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kamminga en Van den Berg over het bericht ‘Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit’

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Naar boven