Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Datalek gemeente Buren’

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-05-2022
Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Datalek gemeente Buren’