Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij, Bisschop, Van der Plas, Bikker, Ceder, Van den Berg, Tielen, Brekelmans en Podt over de toegang tot basiszorg voor Oekraïense vluchtelingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Bisschop, Van der Plas, Bikker, Ceder, Van den Berg, Tielen, Brekelmans en Podt over de toegang tot basiszorg voor Oekraïense vluchtelingen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De toegang tot basiszorg voor Oekraïense vluchtelingen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid