Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van de leden Dassen, Omtzigt en Klaver Het gebruik van privé berichtenservices en privé mailboxen door bewindspersonen voor hun werk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M. Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dassen, Omtzigt en Klaver over het gebruik van privé berichtenservices en privé mailboxen door bewindspersonen voor hun werk

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het gebruik van privé berichtenservices en privé mailboxen door bewindspersonen voor hun werk

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid