Schriftelijke vragen

De verdeling van de marges in de zuivelsector

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-04-2022
Antwoord op vragen van het lid Boswijk over de verdeling van de marges in de zuivelsector

05-04-2022
Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de verdeling van de marges in de zuivelsector