Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van de leden Kröger en Bromet over het onafhankelijk worden van Russisch gas

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het onafhankelijk worden van Russisch gas.

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid
Naar boven