Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kat en Sneller over het artikel 'Rechters maken schulden van de zwakkeren juist erger'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kat en Sneller over het artikel 'Rechters maken schulden van de zwakkeren juist erger'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Rechters maken schulden van de zwakkeren juist erger'

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid