Schriftelijke vragen : Mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD

Download

Indieners

  • Gericht aan
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Gericht aan
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid