Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over fouten in energienota bij teruglevering zonnepalenen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bontenbal over fouten in energienota bij teruglevering zonnepalenen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Schriftelijke vragen

Fouten in energienota bij teruglevering zonnepalenen.

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid