Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid
Naar boven