Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over het bericht dat Duitsland de spoorlijn Nijmegen-Kleef weer in gebruik wil nemen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Molen over het bericht dat Duitsland de spoorlijn Nijmegen-Kleef weer in gebruik wil nemen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht dat Duitsland de spoorlijn Nijmegen-Kleef weer in gebruik wil nemen.

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid
Naar boven