Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de ontwikkelingen rondom de landsadvocaat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording op vragen van het lid Van Nispen over de ontwikkelingen rondom de landsadvocaat

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De ontwikkelingen rondom de landsadvocaat

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid
Naar boven