Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over de beantwoording van de vragen 'Litouwen adviseert consument geen Xiaomi-telefoons meer te kopen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Rajkowski over de beantwoording van de vragen 'Litouwen adviseert consument geen Xiaomi-telefoons meer te kopen'

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Beantwoording vragen 'Litouwen adviseert consument geen Xiaomi-telefoons meer te kopen'

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid
Naar boven