Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid van Houwelingen over Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economic Forum (WEF) van 12 januari 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het ‘Known Traveller Digital Identity’ (KDTI) van het World Economic Forum (WEF)

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid