Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Bouchallikh over het bericht 'Omstreden software studenten blijkt onveilig: hackers konden meegluren'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van de leden Westerveld en Bouchallikh over het bericht 'Omstreden software studenten blijkt onveilig: hackers konden meegluren'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Omstreden software studenten blijkt onveilig: hackers konden meegluren'

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid