Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het varend ontgassen van kankerverwekkend gif

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het varend ontgassen van kankerverwekkend gif.

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid