Schriftelijke vragen : De inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming