Schriftelijke vragen : De stand van zaken met betrekking tot de (vaststelling van de) NOW

Download

Indieners

  • Gericht aan
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    Chris Stoffer, Kamerlid SGP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de stand van zaken met betrekking tot de (vaststelling van de) NOW

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid