Schriftelijke vragen : Het bericht dat een man uit zijn woning werd gezet nadat daar één wietplant was aangetroffen.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Sneller over het bericht dat een man uit zijn woning werd gezet nadat daar één wietplant was aangetroffen

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Sneller over het bericht dat een man uit zijn woning werd gezet nadat daar één wietplant was aangetroffen

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid