Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht ‘Ruimte voor half miljoen woningen in het groen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Ruimte voor half miljoen woningen in het groen'

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid