Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Wassenberg en Van Raan over de Rabobank die erkent dat het landbouwsysteem failliet is, maar verandering tegenwerkt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Van Raan over de Rabobank die erkent dat het landbouwsysteem failliet is, maar verandering tegenwerkt,

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De Rabobank die erkent dat het landbouwsysteem failliet is, maar verandering tegenwerkt

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid