Schriftelijke vragen

Worteldoeken in Nederlandse rivieren

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-03-2021
Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber inzake worteldoeken in Nederlandse rivieren,

05-02-2021
Uitstel beantwoording vragen van het lid Dik-Faber over worteldoeken in Nederlandse rivieren