Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ellian over de uitvoering van de motie Van Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

Download Download

Ondertekenaars