Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Woude en Peters over het bericht ‘AIVD: hoger onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Woude en Peters over het bericht ‘AIVD: hoger onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘AIVD: hoger onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging'

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid