Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op de vragen van de leden Rajkowski en Aukje de Vries over het incident Testcoronanu BV en de ernstige tekortkoming in de informatiebeveiliging

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Beoordelingssheet aansluiting testaanbieders CoronaCheck