Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Baarle en Sneller over het bericht dat Nederland met de regels voor lobbyisten ver achterop zou raken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties