Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over de berichten ‘Complete pakketreizen met als doel een al dan niet succesvolle asielaanvraag in Nederland’ en ‘Vooral Syriërs met valse documenten’

Download Download

Ondertekenaars