Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de openbaarheid van de uurtarieven van de door de overheid ingehuurde advocaten

Download Download

Ondertekenaars