Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het bericht dat sekswerkers tijdens de lockdown met meer geweld te maken krijgen

Download Download

Ondertekenaars