Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra, Aukje de Vries en Veldman over de problematiek rondom bemanningswisselingen en vaccinatie van zeevarenden

Download Download

Ondertekenaars