Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht 'Nieuw anti-misdaadteam wekt wrevel bij de politie' naar aanleiding van de uitgesproken behoefte van de Minister tijdens het notaoverleg over politie van 3 februari jl. om hier nader schriftelijk op in te gaan

Download Download

Ondertekenaars