Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de machtsstrijd bij de nieuwe Milieudatabase

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De machtsstrijd bij de nieuwe Milieudatabase

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid