Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van den Berge over het bericht "Geneeskundestudent met migratieachtergrond voelt zich gediscrimineerd door opleiding en patiënt"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Geneeskundestudent met migratieachtergrond voelt zich gediscrimineerd door opleiding en patiënt’

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid