Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties