Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het verrekenen van proceskosten met schulden van schuldenaars ten koste van rechtsbijstandsverleners

Download Download

Ondertekenaars