Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen de leden Kuiken en Van den Hul over corona en de vele andere levensbedreigende risico’s in vluchtelingenkampen op Griekse eilanden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.