Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen de leden Kuiken en Van den Hul over corona en de vele andere levensbedreigende risico’s in vluchtelingenkampen op Griekse eilanden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Corona en de vele andere levensbedreigende risico’s in vluchtelingenkampen op Griekse eilanden

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid