Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuzu over de status en rol van de IHRA-definitie bij de strafrechtelijke beoordeling of uitlatingen discriminatoir zijn

Download Download

Ondertekenaars