Schriftelijke vragen : Het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Lee over het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat