Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kwint en Jasper van Dijk over het bericht dat jonge kinderen betaald krijgen om reclame te maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat jonge kinderen betaald krijgen om reclame te maken

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid