Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Jasper van Dijk over het bericht dat jonge kinderen betaald krijgen om reclame te maken

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-10-2019
Het bericht dat jonge kinderen betaald krijgen om reclame te maken