Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Diks en Van den Hul over misstanden bij projecten mede gefinancierd door FMO

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

16-10-2019
Misstanden bij projecten mede gefinancierd door FMO