Schriftelijke vragen : Het bericht 'Korten kan niet wachten'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Jong, Tony van Dijck en Wilders over het bericht 'Korten kan niet wachten'

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid