Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Hermans en De Lange over zorgfraude als verdienmodel voor criminelen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-03-2019
Zorgfraude als verdienmodel voor criminelen