Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het rapport van de Commissie-Oskam over tarieven en marktwerking voor deurwaarders

Download Download

Ondertekenaars