Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema, Tielen en Nijkerken-De Haan over het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de pabo is begonnen niet voor een zijinstroomtraject in aanmerking komt

Download Download

Ondertekenaars