Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de leegloop van oudere leraren in het onderwijs en de effecten op het lerarentekort

Download Download

Ondertekenaars